PHÒNG GD&ĐT CẦN ĐƯỚC

Liên Kết Website

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tài liệu tham khảo cách chia thu nhập tăng thêm

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Tấn Kiệt
  Ngày gửi: 15h:12' 18-04-2012
  Dung lượng: 153.5 KB
  Số lượt tải: 493
  Số lượt thích: 0 người
  TƯ LIỆU
  THAM KHẢO CÁCH CHIA THU NHẬP TĂNG THÊM

  Bước 1: Chuẩn bị các dữ liệu
  Tổng số tiền để chia thu nhập tăng thêm.
  Tổng số CBGVCNV được chia tăng thêm và hệ số lương + hệ số PC từng cá nhân.
  Hệ số quản lý dành cho các đối tượng có công trong giảm chi tăng thu.(Hệ số nầy do từng trường qui định được tính nếu trong quy chế chi tiêu nội bộ có ghi )
  Kết quả xét thi đua của từng cá nhân và qui ước hệ số từng danh hiệu ( Đạt CSTĐ cấp tỉnh hệ số ..., CSTĐ. Cơ sở hệ số .., LĐTThệ số .., Hoàn thánh nhiệm vụ hệ số .. )
  Bước 2: Lập bảng tổng hợp dự kiến chia
  Kế toán thực hiện chia tăng thêm trên biểu mẫu.
  Hiệu trưởng kiểm tra.
  Thông qua kết quả trong hội đồng nhà trường.
  CÁCH CHIA CỤ THỂ CỦA 01 TRƯỜNG
  Thí dụ : Một trường có dữ liệu như sau:
  -Trường có tổng số CBGVCNV là 16.
  -Tổng kinh phí tiết kiệm để chia tăng thêm cuối năm là 30.000.000 đ.
  -Trong năm học kết quả thi đua có : 01 CSTĐ.T, 03 CSTĐ.CS, 06 LĐTT,
  04 HTNV và 02 Không HTNV
  -Theo qui ước (CSTĐ.T: Hệ số 3, CSTĐ.CS:hệ số 2, LĐTT: Hệ số 1.5 , HTNV: Hệ số 1)
  -Hệ số quản lý cộng thêm: (Hiệu trưởng hệ số 1, Phó hiệu trưởng hệ số 0,8, Kế toán hệ số 0,8, TTCM hệ số 0.5)

  Cách tính theo công thức như sau

  Thu nhập tăng thêm cá nhân
  =
  Tổng kinh phí tiết kiệm / Tổng hệ số cá nhân
  ( Mức chia thêm)
  X
  Hệ số cá nhân
  ( Hệ số chia thêm)
  
  
  Tính Tổng hệ số cá nhân:
  -Tính hệ số từng cá nhân chia tăng thêm: (Hệ số LCB +Hệ số VK + CV, TN + Hệ số quản lý) x Hệ số kết quả xếp loại thi đua cuối năm .
  Thí dụ : Đ/c A có tổng hệ số cá nhân là 3.06 cuối năm đạt LĐTT thì Hệ số Đ/c A chia tăng thêm là 3.06 x 1.5 = 4.59
  Đ/c B có tổng hệ số cá nhân là 6.0472 cuối năm đạt CSTĐ.CS thì Hệ số Đ/c B chia tăng thêm = 6.0472 x 2 = 12.0944
  Đ/c L có tổng hệ số cá nhân là 2.26 cuối năm đạt CSTĐ.Cấp Tỉnh thì Hệ số Đ/c L chia tăng thêm = 2.26 x 3 = 6.78
  Đ/c M có tổng hệ số cá nhân là 2.28 cuối năm đạt HTNV thì Hệ số Đ/c M chia tăng thêm = 2.28 x 1 = 2.28
  Đ/c Q có tổng hệ số cá nhân là 2.1 cuối năm không hoàn thành nhiệm vụ thì Hệ số Đ/c Q chia tăng thêm = 2.1 x 0 = 0

  S TT
  Tên
  CV
  HỆ SỐ
   
   QL
   Cộng
  Hệ Số
  lương

  nhân
  Kết quả thi đua
  Hệ số cá nhân
  Chia
  Tăng thêm
  Tiền thu nhập tăng thêm
  
  
  
  
  LƯƠNG
  V/ KHUNG
  CV
  TT CM
  T/N
  
  
  .T
  .CS
   TT
  HT NV
  
  
  
  1
  A
  KT
  2.06  0.2
  0.8
  3.06


  1.5

  4.59
  
  
  2
  B
  HT
  4.06
  0.4872
  0.50


  1.0
  6.0472

  2


  12.0944
  
  
  3
  C
  GV
  4.06
  0.3248
  4.3848


  1.5

  6.5772
  
  
  4
  D
  GV
  4.06
  0.3248
  4.3848


  1.5

  6.5772
  
  
  5

  GV
  4.06
  0.3248
  4.3848


  1.5

  6.5772
  
  
  6
  E
  GV
  4.06

  4.06

  2


  
   
  Gửi ý kiến